Một con rết dài
bò lên chân trong đêm
Suốt đêm qua, không tài nào ngủ được
Hôm nay một chú dế to, lại nhảy lên bên gối
đánh thức giấc ngủ ban mai
Hỡi những loài sâu ghê rợn
đang ẩn trú qua đông trong nhà của ta ơi
Bây giờ ta cứ để nguyên cho sống thế
nhưng khi tuyết tan
gió xuân thổi đến
chúng mày sẽ bị đuổi ra ngoài


Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)