Xin hãy xem kìa
Chiếc rễ lớn lên
thành chùm rễ chắc
Từ dưới gốc cây
từng nhành nho nhỏ
phân nhiều nhánh dây
Mỗi một nhánh cây
muôn lá xanh dày
cuối cùng to lớn
Cây che cả trời
Từ trong lòng đất
cây hướng lên trời
mọc dần, lớn lên
Nhưng nếu nhìn kỹ
Xin hãy xem kìa
toàn bộ thân cây
hết sức vươn theo
từ trên xuống dưới
Mỗi một cành cây
mỏng như chỉ sợi
tích bao ánh nắng
hứng bao hạt mưa
qua từng đợt gió
nuôi cây từng tý
cho thân cây to
cho thân cây khoẻ
Để rồi cuối cùng
đi xuống lòng đất
chia ra bao rễ
bám vào vững chắc
Từ trên trời cao
cây hướng về đất
đi xuống, đi xuống
cho cây lớn lên


Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)