Với động tác vụng về
người bắt chước thiên nga
(Điều đó thật buồn cười
nếu thiên nga nó thấy)
Nhưng nhẹ đứng mũi chân
chuyển động thật êm mềm
vẫy cánh bằng hai tay
Điệu bộ mỹ miều kia
thể hiện lòng trong trắng
Trò chơi ấy của người
thiên nga không thể học


Vở balê "Hồ thiên nga" của Traikovski
Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)