Hôm nay không có việc gì đặc biệt
tai nạn giao thông không xảy ra đáng tiếc
không bị trộm ví, móc tiền
không chảy nước mắt vì bom cay
trên đường đi không cần mở cặp cho ai
không bị nhốt trong xe chuồng gà bẩn thỉu
không bị đánh
không dao kề tận cổ
Trải qua một ngày không có gì đặc biệt
Nếu đêm nay trong nhà không bị cháy
không kẻ trộm nào tháu cáy lẻn vào
Thì hôm nay đúng là ngày may mắn nhường bao


Nguồn: Văn học nước ngoài (số 7-2012), Hội Nhà Văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)