Một viên, lại một viên, biết bao nhiêu là gạch
đắp xây nên một tháp chuông thẳng đứng
cao đến 161 mét
đã 500 năm
Biết bao nhiêu bàn tay người thợ nề
đã hoàn thành đại thánh đường
Trải qua 100 năm, cho đến ngày nay
lời cầu nguyện vẫn vang lên trong đó
Trước cổng ra vào
những người thợ kiến trúc, băng buộc trên đầu
đang biểu tình ngồi...


Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)