Cuối cùng vì phải đi xa
đã mua sắm một bộ quần áo mới
rộng rãi và làm bằng vải tốt
Thật phù hợp bộ áo quần du lịch
Nhưng tại sao, cho cuộc đi chơi không nhiều chi phí
sao lại có nhiều túi thế!
Các nắp túi được khâu rất đẹp đẽ
có cả nắp đóng bằng cúc hẳn hoi
Cái túi trong chỉ để đựng ví và hộ chiếu mà thôi
cũng được đóng bằng phéc-mơ-tuya
mà trước đây chưa bao giờ có
Nhỏ to hợp lại
lủng lẳng treo đến hai mươi ba túi có thừa
Với cuộc đi nào cũng quá đáng hay không!
Những bè bạn cùng đi họ một mình và chỉ bằng tay không
đâu cần chi những thứ vô dụng lạ lùng
thì tại sao trên cái áo mặc để đi đường
lại làm nhiều túi thế!
Chỉ cần một chiếc áo không túi là quá đủ


Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)