24.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lò Ngân Sủn (12 bài)
- Hoàng Vũ Thuật (85 bài)
- Hoàng Hữu (14 bài)
- Đoàn Thị Tảo (7 bài)
- Phạm Đức (11 bài)
Tạo ngày 29/11/2015 18:45 bởi tôn tiền tử
Kiều Công Luận sinh ngày 24-8-1945, quê Hà Tây, hiện làm vườn tại Lâm Hà, Lâm Đồng. Ông là hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng.