12.00
3 bài thơ
Tạo ngày 19/06/2010 18:57 bởi karizebato
Tập thơ Hoa trắng thôi cài trên áo tím (NXB Phù sa, 1962).