Về đây lòng thấy yêu yêu
Yêu người, yêu xứ hay yêu bóng dừa
Tôi yêu sen nở Bờ Hồ
Hay yêu cô gái học trò tóc xanh
Bao nhiêu cảnh, bấy nhiêu tình
Qua nguồn rung cảm... chảy thành dòng thơ

***

Ai người khăn gói gió đưa
Về đây... quên hết nắng mưa, bụi đời
Khi yêu, yêu lắm người ơi
Cả trời cả đất cả người Bến Tre
Bóng dừa râm mát lối quê
Người ơi! tôi ngỡ lối về cung tiên
Gái làng đi họp chợ phiên
(Phất phơ tà áo nàng tiên xứ dừa)

***

Em ạ trưa nồng vào quán cũ
Lòng người trở lại buồn bâng quơ
Khơi trong dĩ vãng tìm vang bóng
Kỷ niệm ngủ yên dưới bóng dừa


Bến Tre, 1956