Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005