Vui nhất là chợ Đồng Xuân,
Mùa nào thức ấy xa gần bán mua.
Cổng chợ có anh hàng dừa,
Hàng cau, hàng quít, hàng mơ, hàng đào.
Xăm xăm anh mới bước vào,
Thấy anh hàng thuốc hút vào say sưa.
Nứt nẻ thì anh hàng na,
Chua chát hàng sấu, ngọt nga hàng đường.
Thơm ngát thì chị hàng hương,
Tanh ngắt hàng cá, phô trương hàng vàng.
Xộc xệch thì anh hàng giang,
Cả rổ lẫn thúng, cả sàng lẫn nia.
Sọ sẹ thì anh hàng thìa,
Cả bát lẫn đĩa nhiều bề ung dung.
Đỏ đon thì anh hàng hồng,
Thanh yên, phật thủ, bưởi bòng kể chi.
Trống quân vận chẳng ra gì,
Mỗi người một vẻ ai thì kém ai.
Trông lên thấy dãy hàng chai,
Có một chú khách trọc đầu trắng răng.
Ai ơi khéo nói đãi đằng,
Hàng ốc, hàng ếch, hàng xăng, hàng quà.
Trông lên thấy dãy hàng cà,
Bánh đúc, bánh đậu, bánh đa, xôi vò.
Trông lên thấy dãy thịt bò,
Chú bồi, chú khách đợi chờ bán mua.
Trông lên thấy dãy hàng cua,
Em xách một rỏ, anh mua mấy hào.
Trông lên dãy phố Hàng Đào,
Miệng chào hớn hở anh vào cùng em.