Vợ tôi nó giỏi vô song,
Chưa kịp tới chợ đã mong ăn hàng.
Sớm mai cất gánh lên đàng,
Làm vài tô cháo vững vàng bước đi.
Vừa ưa chị bán củ mì,
Ba đồng một mớ vậy thì mua cho.
Ghé qua hàng bán bánh bò,
Cuốn với bánh tráng ăn cho thẳng lèo.
Ba rọi cùng với lòng heo,
Bánh đúc, bánh xèo ưa đã quá ưa.
Bây giờ con bóng đã trưa,
Làm thêm trái dừa cho đỡ khô môi.


Khảo dị:
Vợ tôi nó giỏi vô song,
Chưa đi tới chợ đã mong ăn hàng.
Sớm mai xách giỏ lên đàng,
Làm vài tô cháo vững vàng đi.
Vừa ưa chị bán củ mì,
Ba đồng một mớ vậy thì mua theo.
Vừa ưa chị
bán lòng heo,
Cuốn với bánh xèo ngon quá là ngon…
Bài ca dao này thịnh hành ở vùng Quảng Ngãi, Bình Định.

Nguồn: Đào Văn A, Cao Văn Chư, Văn học dân gian Nghĩa Bình (tập 1), Sở Văn hoá - Thông tin Nghĩa Bình xuất bản, 1986