Thái ấp mây mờ cỏ lẫn rêu,
Pháp Nam trung tín cả hai triều.
Hoà thân trót đã lầm hai chữ,
Ân oán xui nên đủ mọi điều.
Nước Việt dẫu rằng cơ tạo đổi,
Làng Tơ như có nợ tình đeo.
Hưng vong biết chửa anh Tường, Thuyết,
Hục hặc bao nhiêu chết bấy nhiêu.


Vì là “công thần hai nước” nên Hoàng Cao Khải (1850-1933) được chính quyền Pháp cắt một vùng đất lớn ở ngoại ô Hà Nội cấp cho làm thái ấp để làm nơi hưu dưỡng, gọi là ấp Thái Hà. Nhân họ Hoàng có bài thơ Vịnh thành Cổ Loa, một thi nhân phỏng theo bài vịnh sử đó làm bài này hoạ nguyên vận.

Nguồn:
1. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
2. Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970