Văn Lang sạch bóng giặc Ân,
Nơi đây Thánh Gióng dừng chân gội đầu.
Cổ xưa truyền lại có câu,
Vùng quê lấy Sọ làm đầu vẻ vang.
Nước trong, trong mát như gương,
Cổ giếng ghi tích lưu truyền mai sau.
Hằng năm rưới nước gội đầu,
Dâng lên Thánh Gióng bấy lâu tôn thờ.


Bài ca dao này viết về Thánh Gióng ở đền Sọ, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002