Vì sương nên núi bạc đầu,
Biển lay bởi gió, hoa sầu vì mưa.


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005