Vào rừng chẳng biết lối ra,
Thấy cây núc nác ngỡ là vàng tâm.
Đi đâu mà vội mà lầm,
Núc nác thì nổi, vàng tâm thì chìm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)