Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
Tạo ngày 11/12/2018 22:17 bởi tôn tiền tử
Do nguồn cảm hứng về câu chuyện nhà Trần gả Huyền Chân công chúa sang Chiêm Thành, một hoặc một số văn nhân đời Trần đã dụng công sáng tác một tập thơ Đường luật thất ngôn gồm 39 bài bát cú và 10 bài tứ tuyệt mượn đề tài là truyện nàng Vương Tường (Vương Chiêu Quân) đi cống Hồ đời Hán bên Tàu để tỏ ý thiện cảm với công chúa Huyền Trân phải “nước non ngàn dặm ra đi” và châm biếm, chê trách triều thần nhà Trần đã gây nên câu chuyện não nùng chua xót đó. Ðó là những áng thơ hay, có giá trị văn học từ thời nhà Trần còn để lại song song với truyện Trinh thửNghĩa sĩ truyện.

Vương Tường là tên tự, tức Chiêu Quân, cung phi đời Hán Nguyên Đế. Ngày xưa, khi một người con gái được tuyển vào cung làm cung nữ, có người thợ vẽ vẽ hình cung nữ để dâng lên vua xem vì cung nữ đông lắm,…