鎮國歸僧(IV)

水遶叢林徹底澄,
斜陽景裡見歸僧。
煙波一徑初回錫,
雲樹重樓正上燈。
沙界回頭生慧覺,
物花隨處晤真乘。
寒鐘聲送入禪院,
身在人天第幾層。

 

Trấn Quốc quy tăng (IV)

Thuỷ nhiễu tùng lâm triệt để trừng,
Tà dương cảnh lý kiến quy tăng.
Yên ba nhất kính sơ hồi tích,
Vân thụ trùng lâu chính thượng đăng.
Sa giới hồi đầu sinh tuệ giác,
Vật hoa tuỳ xứ ngộ chân thằng.
Hàn chung thanh tống nhập thiền viện,
Thân tại nhân thiên đệ kỷ tằng.

 

Dịch nghĩa

Nước bao quanh rừng trong tới tận đáy,
Trong cảnh chiều tà thấy vị sư già trở về.
Một lối đi giữa khói sóng đang chống gậy quay lại,
Lầu cao mây dựng vừa lúc lên đèn.
Thế giới sa bà quay đầu nhìn lại sinh tuệ giác,
Muôn vật khắp nơi giác ngộ đạo chân thừa.
Tiếng chuông lạnh lẽo vang đến thiền viện,
Thân đã ở tại cõi nhân thiên thứ mấy tầng.


Bài thơ này chép trong Hà Thành thi sao 河城詩抄 (ký hiệu VHb.319, do Trần Duy Vôn, hiệu Nhàn Vân Đình 閒雲亭 soạn trước năm 1975, chép các bài thơ viết về Hà Nội từ đời Trần đến đời Nguyễn hiện còn được giữ lại trong Hoàng việt thi tuyển, Truyền kỳ lục, Thăng Long cổ tích khảo...).

Nguồn: Chùa Trấn Quốc, khảo cứu và tư liệu Hán Nôm, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Quanh rừng dòng nước xanh trong,
Chiều tà giữa cảnh thấy ông sư già.
Khói sóng một lối đi qua,
Lầu cao mây dựng cũng vừa thượng đăng.
Sa bà giác tuệ thêm tăng,
Khắp nơi cảnh vật nhận chân ngộ thiền.
Hàn chung văng vẳng cửa chiền,
Thân này đã giữa nhân thiên mấy tầng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nước quấn quanh chùa tới đáy trong
Cảnh chiều tà về thấy lão tăng
Khói sóng một đường vừa chống trượng
Mây dựng trùm lầu lúc đèn giăng
Sa bà chợt ngộ sinh tuệ giác
Muôn vật tuỳ nơi gặp chân Thiền
Chuông lạnh vẳng đưa vào thiền viện
Thân tại tầng nào trên cõi thiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời