Sân nhà em sáng quá
Nhờ ánh trăng sáng ngời.
Trăng tròn như cái đĩa,
Lơ lửng mà không rơi.

Những hôm nào trăng khuyết,
Trông giống con thuyền trôi.
Em đi, trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc vỡ lòng giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tập đọc vỡ lòng, NXB Giáo dục, 1979