Trăm thức hoa đua nở trên cành,
Thung dung tam bảo chúng sinh đôi đường.
Chớ hoa từ bi kia còn dãi nắng dầm sương,
Hoa lan, hoa huệ, anh thương hoa nào?
Anh còn thương hoa mận hoa đào,
Hoa cam, hoa quít biết vào tay ai!
Hoa đào kia chửa thắm đã phai,
Thoang thoảng hoa lài nó lại thơm lâu.
Ai ơi chớ phụ hoa ngâu,
Hoa bí, hoa bầu cũng gọi là hoa,
Chơi hoa cho biết mùi hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]