Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 00:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/03/2020 12:29

Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng,
Lấy ai thì lấy, tơ hồng nào xe?


Khảo dị:
Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng,
Đẹp duyên thì lấy, chẳng ông tơ hồng nào xe.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975