Trên trời có sông Ngân Hà,
Tỉnh Nam sông cái, Bắc là sông sâu.
Bắc Ninh lại có sông Cầu,
Anh còn tơ tưởng sông Dâu, sông Đào.
Anh còn tơ tưởng sông Thao,
Qua sông Hà Nội anh vào kinh đô.
Đại Đồng lại có sông Hồ,
Bước qua sông Đuống thờ ơ với tình.
Sông Thương chơi đã thập thành,
Bước qua sông Cái bẻ cành phù dung.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002