Trên trời có đám mây xanh,
ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng.
Ước gì anh lấy được nàng,
Hà Nội, Nam Định dọn đàng đưa dâu.
Tỉnh Thanh cung đốn trầu cau,
Nghệ An thời phải thui trâu, mổ bò.
Hưng Yên quạt nước hoả lò,
Thái Bình giã gạo, giã giò, gói nem.
Ninh Bình trải chiếu bưng mâm,
Hải Dương vót đũa, Cầu Nôm đúc nồi.
Sơn Tây gánh đá nung vôi,
Bắc Cạn thời phải thổi xôi nấu chè.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002