Trên giường con khóc hết hơi,
Dưới bếp vợ mắc nấu nồi cơm, canh.
Nhìn sang bàn nhỏ bên mành:
Ung dung bên ấm chè xanh, chồng ngồi!
Nhà bên cũng bấy nhiêu người,
Mà chồng dỗ trẻ, vợ ngồi nấu ăn.
Con đùa lại mẹ níu khăn,
Chồng cười: “Thôi dậy, để anh thay nào!”


Bài ca dao này phê phán xã viên thiếu tinh thần làm chủ trong sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp thời bao cấp.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002