Tôi đánh rơi trái tim
Vào mắt em sâu thẳm
Đau đớn trái tim chìm
Trong tình yêu tuyệt vọng

Có ai vớt hộ tôi
Trái tim đánh mất rồi
Vào mắt em sâu thẳm
Mình em vớt được thôi.