The La, lụa Vạn, vải Canh,
Nhanh tay đi bán ai sành thì mua.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002