Thanh Trì buôn bán mọi nơi
Đồng Nhân, Thuý Ái là nơi chăn tằm
Làng Mơ thì bán rượu tăm
Sở lờ cua ốc, quanh năm đủ đời


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)