Trời,
Nước vơi,
Buồn bấy phận.
Xứ lạ quê người,
Ai cùng ta tri kỷ.
Hai vai nặng ơn sông núi,
Một tấm lòng quê chặc nợ đời.
Cái chí tang bồng cưu mang oằn gánh,
Khách giang hồ giọt hồng đổ hạt châu rơi.


Đây là một bài thơ do tác giả đề tên Tri Cẩn đăng trên phụ trương văn chương của nhật báo Đuốc nhà Nam số 41, để hưởng ứng phong trào Thơ mới do Phan Khôi khởi xướng bằng bài thơ Tình già trên Phụ nữ tân văn số 122 (ngày 10-3-1932).

Nguồn: Đuốc nhà Nam, số 41, ngày 7-1-1933