Một hai, một hai,
Học xong hai bài,
Đến giờ thể dục.

Sau hồi còi rúc,
Đội ngũ xong ngay.
Theo nhịp của thầy,
Chúng em luyện tập.

Em tập chân tay,
Tập nghiêng đầu cổ,
Tập cho ngực nở,
Tập cho bụng thon,
Cho người khoẻ luôn,
Cho lòng trong sáng,
Dân có cường tráng,
Nước mới mạnh, giàu.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 2 phổ thông giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]