15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2008 03:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/10/2018 22:06

世事

江月茫而風冷冷,
巾衣著無常耿耿。
時光迅速老催人,
百事無成誰復惺。

 

Thế sự

Giang nguyệt mang nhi phong lãnh lãnh,
Cân y trước vô thường cảnh cảnh.
Thời quang tấn tốc lão thôi nhân,
Bách sự vô thành thuỳ phục tỉnh.

 

Dịch nghĩa

Trăng nước mênh mông, gió lạnh lùng,
Áo khăn mặc rồi mà thường đêm vẫn thao thức.
Thời giờ thấm thoắt giục người chóng già,
Trăm việc không thành, ai người biết tỉnh ngộ.


Bài thơ này chép trong An Nam chí lược với lời dẫn rằng An Trung Vương là tôn thất nhà Lý, đi chơi thuyền, ban đêm đậu dưới cầu, nghe có người ca bài này, bèn giác ngộ, bỏ nhà đi tu, sau học đắc đạo. Đại Việt sử ký toàn thư chỉ thấy có một người là An Trung Hầu sống khoảng đời Lý Anh Tông (1138-1175).

Nguyên bản chép trong An Nam chí lược câu đầu thiếu 3 chữ, câu thứ hai thiếu 1 chữ. Sách Thơ văn Lý Trần thêm vào thành “Giang nguyệt mang nhi phong lãnh lãnh, Cân y trước vô thường cảnh cảnh” 江月茫而風冷冷,衣著無常耿耿, trong khi bản dịch An Nam chí lược của Viện Đại học Huế thêm vào thành “Vũ thê thê nhi phong lãnh lãnh, Y trước vô thường dạ cảnh cảnh” 雨凄凄而風冷冷,衣著無常耿耿.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh, Huệ Chi

Trăng nước mênh mang, gió lạnh lùng,
Áo khăn chẳng ấm, giấc khôn nồng.
Quang âm thấm thoắt đầu mau bạc,
Trăm việc không thành, ai biết không?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Mênh mang trăng nước lạnh se,
Áo khăn mặc đủ, vẫn tê tái sầu;
Thời giờ thấm thoắt già mau,
Không thành mọi việc, ai nào tỉnh đây?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Mưa phơi phới, gió reo lạnh lạnh,
Thiếu áo chăn, cành cạnh đêm thâu.
Thời quang dục khách bạc đầu,
Ai ơi! trăm việc, việc nào nên chi?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời