Thằng chồng em là đứa vô nghì,
Tổ tôm xóc đĩa việc gì cũng ngoan.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]