Thương thay chút nỗi anh kheo
Buồm bè chả có, kéo neo suốt ngày
Người đời tưởng thế là hay
Chưa vô khỏi nước, gang tay đo liền


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005