Thân em như đoá hoa rơi
Phải chăng chàng thật là người yêu hoa.