Tự Nhiên một bãi cát bày,
Bên kia Hàm Tử, bên này Chương Dương.


Bến đò Chương Dương ở bên hữu ngạn sông Hồng thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội. Đối diện Chương Dương là bến Hàm Tử thuộc hương Tây Kết, nay là Châu Giang, Hưng Yên. Giữa hai bến có cồn cát lớn nối giữa sông gọi là bãi Tự Nhiên. Khu vực này lưu lại nhiều dấu tích về Ngô Quyền, về Lê Hoàn khi đánh Trần Khâm Tô, về quân Trần khi bắt tướng Toa Đô, về Nguyễn Trãi khi vượt đò sang Khoái Châu cầu mộng ở đền thờ Tiên Dung hỏi việc vào đất Lam Sơn.

Nguồn: Phạm Thị Thuý Lan, Thuật hoài (Dịch thơ danh nhân họ Phạm), NXB Hội nhà văn, 2021