Sao Hôm lấp lánh,
Sao Mai long lanh.
Cuốc đã sang canh,
Gà kia gáy rộ.
Chích choè lìa tổ,
Trời đà rạng đông.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007