Sớm mai đi chợ Gò Vấp,
Mua một xấp vải,
Đem về con hai nó cắt.
Con ba nó may,
Con tư nó đột,
Con năm nó viền,
Con sáu đơm nút,
Con bảy vắt khuy.
Anh bước cẳng ra đi,
Con tám níu, con chín trì.
Ớ mười ơi, sao em để vậy còn gì áo anh?


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975