Bài thơ này trước ở tác giả Nguyễn Trung Kiên, tạm chuyển sang đây. Đây là email từ một bạn đọc gửi cho tôi:

Tôi không có nhu cầu đăng nhập "Thi viện", tuy nhiên khi tra cứu bài thơ "Không đề" thì vào trang của các bạn.
Xin có một số ý kiến như sau về bài thơ này:
- Năm 1983 khi tôi học đại học, lúc đó tôi 18 tuổi đã chép bài thơ này từ sổ tay của các bạn cùng lớp và thuộc lòng đến tận bây giờ.
- Chiếu theo năm sinh của Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1973) thì đến năm 1983, Trung Kiên mới 10 tuổi.
- Vì vậy, Nguyễn Trung Kiên không thể là tác giả của bài thơ "Không đề".
- Đề nghị các bạn kiểm tra lại tác giả.

Vũ Thuý Hồng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.