Rung rinh nước chảy qua đèo,
Bà già tấp tểnh mua heo cưới chồng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)