Rau Lĩnh Nam nấu suông mà ngọt,
Bưng bát cơm đơm một muốn hai.
Trưa nay vừa bức vừa oi,
Hái nhanh cho kịp gửi nơi trận tiền.
Cà muối xổi, rau dền, cải trắng,
Tuy đơn sơ nhưng thắm tình dân.
Sớm chiều em tưới em chăm,
Cho rau mượt lá, anh ăn mát lòng.
Anh giữ súng phòng không vững chắc,
Em trồng rau xanh ngắt trên đồng.
Rau tiếp luống, đạn lên nòng,
Giặc nào thoát khỏi trong vòng tay ta.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002