Rủ nhau lên núi Mũi Cày,
Xem bàn cờ Thánh, xem cây ngô đồng.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002