Rượu chè cờ bạc lu bù,
Hết tiền, đã có mẹ cu bán hàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]