Phủ Hoài Đức có làng Tây Mỗ,
Đất phì nhiêu dân số cũng đông.
Tám trăm tám tám đàn ông,
Sáu trăm tám sáu mẫu đồng tốt tươi.
Kiểu danh thắng lắm nơi đáng kể,
Trước sóng đào sau kế ao sen.
Bồ Đề, Cống Hạnh, Cầu Tiên,
Đình trên lưng cá nằm nghiêng giữa làng.
Đồng cao thấy miên man gò đống,
Làng tròn xoe, đất rộng của nhiều.
Bán buôn thịnh nhất nghề thêu,
Học hành ai cũng có điều đáng khen.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002