Truyện này do một tác giả vô danh Việt Nam dựa theo cốt truyện Trung hiếu tiết nghĩa nhị độ mai, một cuốn luân lý tiểu thuyết của người Tàu, diễn theo thể văn lục bát của ta, cũng lấy nhan đề là Nhị độ mai, vì trong truyện có đoạn hoa mai nở hai lần, được truyền làm giai thoại. Truyện gồm có 2816 câu không kể thơ có thể tóm tắt chia ra làm 7 hồi:

I. Mai Công thăng quan:
Đời Đường Đức Tông (780-805) có Mai Bá Cao, tri huyện Lịch thành, vốn người thanh liêm trung trực. Bấy giờ trong triều có hai gian thần là Lư Kỷ, Hoàng Tung, ông vốn căm ghét, chỉ mong có dịp sẽ ra tay trừ khử. Thì bỗng có chiếu chỉ được thăng chức Lại khoa cấp sự, ông bèn nhất định cùng bọn Lư, Hoàng một còn một mất; cho vợ con về quê quán, chỉ đem một gia đinh là Mai Bạch đi theo.Khi sắp lai kinh, ông dặ…

 

 1. Mở đầu
 2. Mai Bá Cao cùng con: Lương Ngọc
 3. Thăng quan lai kinh; Mai Công dặn vợ con
 4. Mai Công dặn nha lại
 5. Tình cảnh nhà họ Mai trước khi tương biệt
 6. Dân Lịch thành ái mộ Mai Công
 7. Kẻ ở người đi
 8. Phong cảnh dọc đường, từ Lịch thành đến Kinh sư
 9. Quang cảnh nơi kinh đô
 10. Mai công vào chầu và qua tướng phủ
 11. Mai công đến thăm Phùng Đô sát
 12. Mai công dến mừng tiệc thọ Lư Kỷ
 13. Lư Kỷ hãm hại Mai công
 14. Gia quyến nhà họ Mai lánh nạn
 15. Nông nỗi Mai sinh trong khi lánh nạn
 16. Mai sinh tự ải, được nhà sư cứu sống
 17. Cuộc gặp gỡ giữa Mai sinh với họ Trần
 18. Cảm tưởng của Mai sinh trong khi ở Trần phủ
 19. Mối tình của Mai sinh, khi trông thấy Hạnh Nguyên
 20. Thăm vườn mai, Trần công nhớ bạn
 21. Mai hai độ nở
 22. Bị lộ chân tướng, Mai sinh thú thực
 23. Trần công bàn gả Hạnh Nguyên cho Mai sinh
 24. Trước khi đi cống Hồ, Hạnh Nguyên từ giã gia quyến
 25. Mai sinh và Xuân sinh đi tiễn Hạnh Nguyên
 26. Hạnh Nguyên cùng Mai sinh tự tình trên trùng đài
 27. Hạnh Nguyên cải trang
 28. Lúc chia rẽ mỗi người mỗi ngả
 29. Hạnh Nguyên yết đền Tô Vũ
 30. Hạnh Nguyên yết miếu Chiêu Quân
 31. Đến Lạc Nhạn đài, Hạnh Nguyên gieo mình
 32. Hạnh Nguyên được đưa về nhà Châu bá Phù
 33. Hạnh Nguyên trần tình với Châu phu nhân
 34. Cùng đi lánh nạn, Mai sinh và Xuân sinh lạc nhau
 35. Mai Sinh gặp Phùng lạc Thiên
 36. Mang tên Mục Vinh, Mai sinh về giúp Châu bá Phù
 37. Tình cảnh Xuân sinh sau khi lạc bạn
 38. Xuân sinh trẫm mình được ngư bà cứu sống
 39. Ngư bà hứa gả con gái nuôi cho Xuân sinh
 40. Cướp gái đẹp Giang Khôi bị phạt
 41. Xuân sinh gặp gỡ Khâu đề đốc
 42. Tình cảnh Mục Vinh khi về ở Châu phủ
 43. Mai sinh tưởng nhớ Hạnh Nguyên
 44. Hạnh Nguyên tưởng nhớ Mai sinh
 45. Trong khi ốm nặng hai người cùng dặn Châu phu nhân
 46. Sau khi rõ tình, hai người cùng khỏi bệnh
 47. Mai sinh và Hạnh Nguyên nhận nhau ở Châu phủ
 48. Châu công về thăm nhà bàn gả Vân Anh cho Mai sinh
 49. Mai sinh đi thi đội tên Mục Vinh
 50. Xuân sinh đi thi đội tên Khâu Khôi
 51. Mục Vinh đỗ Trạng nguyên Khâu Khôi đỗ Bảng nhãn
 52. Bảng nhãn Khâu Khôi bị Lư Kỷ ép gả con gái
 53. Khâu Khôn từ hôn bị bắt giam
 54. Các Cống sĩ mưu cứu Khâu Khôi
 55. Lư Kỷ, Hoàng Tung bị đón đánh
 56. Lư, Hoàng bị giao tam pháp xét
 57. Lư Kỷ, HoàngTung bị chính pháp bêu đầu
 58. Trần Đông Sơ được tha ra khỏi thiên lao
 59. Mai Bá Cao được quốc tế
 60. Mai Trạng nguyên được ân ban
 61. Mai Trạng nguyên báo ân báo oán
 62. Sau khi đi tuần thú, Trạng nguyên trở về kinh
 63. Hai đám cưới long trọng
 64. Hạnh phúc gia đình của hai họ Mai, Trần
 65. Đoạn kết