Nhất vui là hội chùa Thày,
Vui thì vui vậy chẳng tầy chùa Mơ.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002