Nhất vui là chợ Ma Phường,
Lắm hàng mọi chốn tìm đường đến mua.
Hàng cau, hàng quít, hàng dừa,
Hàng mơ, hàng mận, hàng dưa, hàng hồng.
Ai lên Yên Thái mà trông,
Trẻ già trai gái vợ chồng dắt nhau.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002