Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/02/2020 16:12

人生在世

人生在世,
最適情惟酒與歌。
富貴能幾何?
黃梁夢一醒他便覺。
縱不及時歌酒樂,
百年身後有誰知。
好歌,好酒,好琴棋,
一壼佔人間樂境。
詩三百怡愉爾性,
任人稱是聖是仙。
悠悠風月無邊。

 

Nhân sinh tại thế

Nhân sinh tại thế,
Tối thích tình duy tửu dữ ca.
Phú quý năng kỷ hà?
Hoàng lương mộng nhất tỉnh tha tiện giác.
Túng bất cập thời ca tửu lạc,
Bách niên thân hậu hữu thuỳ tri.
Hảo ca, hảo tửu, hảo cầm kỳ,
Nhất hồ chiếm nhân gian lạc cảnh.
Thi tam bách di du nhĩ tính,
Nhậm nhân xưng thị thánh thị tiên.
Du du phong nguyệt vô biên.

 

Dịch nghĩa

Người sống ở trên đời,
Có rượu với hát là thú nhất.
Giàu sang được mấy nỗi?
Giấc mộng hoàng lương chợt tỉnh ra là biết.
Nếu không nhân dịp vui uống rượu với hát,
Thân sau trăm năm (khi chết rồi) còn ai biết.
Hát hay, rượu ngon, đàn hay, cờ giỏi,
Riêng chiếm một bầu vui vẻ chốn nhân gian.
Thơ ba trăm bài đủ di dưỡng tính tình,
Tha hồ kẻ gọi mình là tiên là thánh.
Kéo dài mãi thú trăng gió vô ngần.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962