Nhà ta ba bốn chị em,
Mẹ ta còn thèm một chú rể xa.
Ta về ta bảo mẹ ta,
Rể gần cho ruộng, rể xa cho tiền.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]