Ngọn gió đâm ngang nên chàng xa thiếp,
Duyên nợ tự trời, ai quyết xa ai!


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009