Người đời khác nữa là hoa,
Sớm còn tối mất, nở ra lại tàn.


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005