Ngày xem núi cao xanh ngát,
Đêm xem trăng, trăng tắt sao mờ.
Một mình em chừ lòng dạ ngẩn ngơ,
Đêm năm canh giường không gối lạnh biết có chờ được không!


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)